Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

1,3,5-trichlorobenzene


Identificatie

CAS nummer: 108-70-3 UN Nummer: 2321
Formule: C6H3Cl3
Totaal formule: C6H3Cl3

Quickscan gegevens

Voedingsmiddel: Nee Inerte vaste stof: Nee
Zwaar metaal: Nee Anorganische stof: Nee
Hars/Latex: Nee Anione of nonionogene detergent: Nee
Flocculant/coaggulant: Nee Polyolen: Nee
Olie: Nee
Reageert met water: Nee

Aquatische parameters

Zwarte lijst stof: Nee
Veroorzaakt erfelijke schade: Nee
Veroorzaakt kanker: Nee
Oplosbaarheid: Onbekend
logKOW: 4.2 Bron: Verschueren
Afbreekbaarheid RWZI: 1% Bron: Verschueren
Verwijderbaarheid AWZI: 47% Bron: Verschueren
Toxiciteit: 3.3 mg/l Bron: Zie opmerkingen
Chronische Toxiciteit: Onbekend
BCF: 999 Bron: Zie opmerkingen

Classificatie

VMS beslisboom: C ATCN indeling:
ABM indeling (Indicatief): A(2) Status: Niet ingedeeld
Toegevoegd: 01-04-2005 Laatste Wijziging: 01-04-2005

Overige gegevens

R-zinnen: Onbekend S-zinnen: Onbekend
H-zinnen: Onbekend P-zinnen: Onbekend
Kookpunt: Onbekend
Dampspanning: Onbekend
MAC waarde: Onbekend
Henry coefficient: Onbekend

Opmerkingen

LC50 (fish)=3,3 mg/l in 14 dagen (DOSE & Verschueren). Biodegradatie: regular AS: 0%, adapted AS: 47%, in 135hr. K-waarde conform log Kow. Geen BCF-waarde.
Stofwijziging aanvragen Printer vriendelijke versie