Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

Benzene


Identificatie

Synoniemen: Benzeen
CAS nummer: 71-43-2 UN Nummer: 1114
Formule: C6H6
Totaal formule: C6H6
SMILES notatie: C1=CC=CC=C1

Quickscan gegevens

Voedingsmiddel: Nee Inerte vaste stof: Nee
Zwaar metaal: Nee Anorganische stof: Nee
Hars/Latex: Nee Anione of nonionogene detergent: Nee
Flocculant/coaggulant: Nee Polyolen: Nee
Olie: Nee Komt voor in oppervlaktewater: Nee
Reageert met water: Nee

Aquatische parameters

Zwarte lijst stof: Ja
Veroorzaakt erfelijke schade: Nee
Veroorzaakt kanker: Ja
Oplosbaarheid: 1780 mg/l Bron: DOSE
logKOW: 2.2 Bron: DOSE
Afbreekbaarheid RWZI: 99% Bron: IUCLID CD
Verwijderbaarheid AWZI: 100% Bron: IUCLID CD
Toxiciteit: 2 mg/l Bron: Verschueren
Chronische Toxiciteit: Onbekend
BCF: 30 Bron: Verschueren

Classificatie

VMS beslisboom: D ATCN indeling:
ABM indeling (Indicatief): Z(2) Status: Niet ingedeeld
Toegevoegd: 01-04-2005 Laatste Wijziging: 14-02-2018

Overige gegevens

R-zinnen: 11 23 24 25 36 38 45 48 65 S-zinnen: 45 53
H-zinnen: 225 350 340 372 304 319 315 P-zinnen: Onbekend
Kookpunt: 80 oC
Dampspanning: 10 kPa
MAC waarde: 1 ppm
Henry coefficient: 0.2 (mol/l)/atm

Opmerkingen

Compleet afgebroken in 2 weken in OECD 301C (MITI I) test; IUCLID.
Indeling ook conform quickscan BTEX.
Stofwijziging aanvragen Printer vriendelijke versie