Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

4-chlorophenol


Identificatie

Synoniemen: CHLORO-4 PHENOL; Para chlorophenol; PARAMONOCHLOROPHENOL; P-CHLOROPHENOL
CAS nummer: 106-48-9 UN Nummer: 2020
Formule: C6H5ClO

Quickscan gegevens

Voedingsmiddel: Nee Inerte vaste stof: Nee
Zwaar metaal: Nee Anorganische stof: Nee
Hars/Latex: Nee Anione of nonionogene detergent: Nee
Flocculant/coaggulant: Nee Polyolen: Nee
Olie: Nee Komt voor in oppervlaktewater: Nee
Reageert met water: Nee

Aquatische parameters

Zwarte lijst stof: Ja
Veroorzaakt erfelijke schade: Nee
Veroorzaakt kanker: Nee
Oplosbaarheid: 3220 mg/l Bron: EPI Suite
logKOW: 2.4 Bron: IUCLID CD
Afbreekbaarheid RWZI: 2% Bron: IUCLID CD
Verwijderbaarheid AWZI: 95% Bron: Zie opmerkingen
Toxiciteit: 1.9 mg/l Bron: DOSE
Chronische Toxiciteit: Onbekend
BCF: Onbekend

Classificatie

VMS beslisboom: D ATCN indeling:
ABM indeling (Indicatief): Z(1) Status: Niet ingedeeld
Toegevoegd: 01-04-2005 Laatste Wijziging: 29-09-2012

Overige gegevens

R-zinnen: 20/21/22 36/38 68 51/53 S-zinnen: 26 36/37 61
H-zinnen: 302/312/332 315 319 341 411 P-zinnen: 273 280 305 351 338
Kookpunt: 220 oC
Dampspanning: 1 kPa
MAC waarde: Onbekend
Henry coefficient: Onbekend

Opmerkingen

R51 + R53; Zwarte lijststof. IUCLID: AWZI: 95% 6d primary biodegradatie, geen inherent test + inoculum is isolated from petroleum waste lagoon. K-waarde of log Kow-waarde.
Stofwijziging aanvragen Printer vriendelijke versie