Introductie Stoffenbank Registreren | Inloggen

Formaldehyde


Identificatie

Synoniemen: Aldehido f?mico; Aldehylde Formique; aldeide formica-formalina-metanale; Ameisensaeurealdehyd; Ameisens?realdehyd; BFV; Fanoformo; Formaldehyd; Formaldehyde 30/1; Formaldehyde 37/1; Meer synoniemen
CAS nummer: 50-00-0
Formule: HCHO
Totaal formule: CH2O

Quickscan gegevens

Voedingsmiddel: Nee Inerte vaste stof: Nee
Zwaar metaal: Nee Anorganische stof: Nee
Hars/Latex: Nee Anione of nonionogene detergent: Nee
Flocculant/coaggulant: Nee Polyolen: Nee
Olie: Nee Komt voor in oppervlaktewater: Nee
Reageert met water: Nee

Aquatische parameters

Zwarte lijst stof: Ja
Veroorzaakt erfelijke schade: Nee
Veroorzaakt kanker: Nee
Oplosbaarheid: 99999.9 mg/l Bron: Veiligheidsinformatieblad
logKOW: 0.4 Bron: DOSE
Afbreekbaarheid RWZI: 90% Bron: IUCLID CD
Verwijderbaarheid AWZI: > 99% Bron: Veiligheidsinformatieblad
Toxiciteit: 25 mg/l Bron: Verschueren
Chronische Toxiciteit: Onbekend
BCF: < 0.01 Bron: DOSE

Classificatie

VMS beslisboom: D ATCN indeling:
ABM indeling (Indicatief): Z(2) Status: Niet ingedeeld
Toegevoegd: 01-04-2005 Laatste Wijziging: 06-07-2020

Overige gegevens

R-zinnen: 23/24/25 34 39 40 43 S-zinnen: 26 36/37/39 45
H-zinnen: 301 311 314 317 331 335 351 370 P-zinnen: 260 280 301/310 305/351/338
Kookpunt: Onbekend
Dampspanning: Onbekend
MAC waarde: Onbekend
Henry coefficient: Onbekend

Opmerkingen

2019-05-29 [YM]: Formaldehyde is een ZZS stof, indeling conform beslisboom gewijzigd van DAAAA naar DDDAA.

-----------------------------------------------------------
2012: Un nr = 1198 (solution, flammable)
Un nr = 2209 (solution with > 25% formaldehyde and <2% Methanol)
Datasheets Er zijn 1 datasheets voor deze stof.
Stofwijziging aanvragen Printer vriendelijke versie